WorkTimes, evidencija rednog vremena u skladu sa zakonom

U modernom poslovnom okruženju, vođenje evidencije radnog vremena postalo je neophodno zbog različitih zakonskih i regulatornih zahtjeva. Digitalno vođenje evidencije radnog vremena ima brojne prednosti u odnosu na tradicionalne metode poput ručnog evidentiranja radnog vremena ili papirnih obrazaca. WorkTimes je rješenje koje omogućuje bržu i precizniju obradu podataka, što u konačnici znači manje grešaka i veću učinkovitost. Također, takva evidencija radnog vremena olakšava procese obračuna plaća i drugih financijskih aspekata poslovanja.

Digitalno vođenje evidencije radnog vremena postaje sve važnije za poslovne procese i regulative. Preciznost i brzina digitalnog vođenja evidencije radnog vremena pomažu u smanjenju ljudske pogreške i povećanju efikasnosti poslovanja. Uz to, neka radna zakonodavstva zahtijevaju da se poslodavci pridržavaju propisa o vođenju evidencije radnog vremena. Stoga je važno imati u vidu pravne aspekte i propise u vezi s digitalnim vođenjem evidencije radnog vremena kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima i propisima. Ovdje su neki od linkova na zakone i pravilnike koji se tiču digitalnog vođenja evidencije radnog vremena.

Propisi i pravilnici kojih se WorkTimes pridržava

Važno je znati

Članak 229. mijenja se i glasi: »(1) Novčanom kaznom od 8090,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba: 1. ako ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan način, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu (članak 5.)

(1) Poslodavac evidenciju o radnicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, počinje voditi datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno je vodi do prestanka radnog odnosa te istu čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti. (2) Poslodavac evidenciju o osobama iz članka 4. ovoga Pravilnika, počinje voditi datumom početka rada osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika kod poslodavca i ažurno je vodi do prestanka rada tih osoba kod poslodavca te istu čuva najmanje šest godina od dana prestanka njihovog rada. (3) Evidencija o radnicima može se voditi u pisanom ili u elektroničkom obliku.

Saznajte više