OSNOVNI PAKET

Preraspodjela radnog vremena

Zakonski osnovan modul preraspodjele radnih sati.

Preraspodjela radnog vremena zakonski je osnovan modul WorkTime evidencije radnog vremena, a omogućuje vam visoku razinu kontrole radnih sati i automatskog izračuna salda preraspodjele sati.

Preraspodjela radnog vremena unaprijed se predviđa zbog naravi posla koju obavlja poslodavac i dopuštena je u svim situacijama kad priroda posla zahtijeva dulji rad u jednom, a kraći u drugom razdoblju. U razdoblju kad radnik u preraspodjeli radi dulje to se ne smatra prekovremenim radom i ne plaća se uvećano.

Preraspodjela radnog vremena može se provesti najdulje za 12 uzastopnih mjeseci koji mogu obuhvaćati jednu ili dvije kalendarske godine (npr. od rujna do kolovoza). Razdoblje u kojem se radi dulje od ugovorenog fonda radnog vremena može trajati najdulje četiri mjeseca, odnosno šest mjeseci uz uvjet da je tako određeno kolektivnim ugovorom. Radnik u preraspodjeli smije raditi najviše 48 sati na tjedan, uključujući i prekovremeni rad, a iznimno može raditi najviše 56 sati na tjedan ako je to predviđeno kolektivnim ugovorom i ako radnik na to pristane. Kod poslodavaca koji posluju sezonski radnik može pristati raditi najviše do 60 sati na tjedan. Inspekcija rada kontrolira ima li poslodavac pisani pristanak radnika za rad u preraspodijeljenom radnom vremenu.

Poslodavac je dužan za svakog radnika voditi evidenciju o radnom vremenu. Sadržaj tih evidencija, ažurnost i rokovi čuvanja uređeni su Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Poslodavac koji ne vodi evidenciju o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan način čini najteži prekršaj i izlaže se plaćanju najviše zaprijećene kazne.

Pročitajte više o zakonskoj obvezi preraspodjele radnog vremena...