OSNOVNI PAKET

Mjesečni zakonski izvještaj

Sve što vam treba, na jednom papiru.

Mjesečni izvještaj koji generira WorkTime sustav evidencije radnog vremena ima sve zakonski definirane stavke - na jednom listu papira.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen 19.7.2017, a stupio je na snagu 1.9.2017 godine. S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, potrebno je ovaj dio sagledati na dvije razine.

Prva razina je regulativa Europske unije koja se odnosi na uređenje obveza vezanih za vođenje kadrovske evidencije i prijavu radnog vremena zaposlenika. Europska unija ovo pitanje uređuje u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Povelja pruža okvir za uređenje temeljnih prava građana Europske unije pa tako i okvir vezano za zaštitu prava radnika. Tako je, između ostalog, u članku 31 Povelje definirano je da: “Svaki radnik ima pravo na ograničenje najduljeg radnog vremena, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor.”

Osim navedene Povelje, detaljnije zakonodavno uređenje pruža Direktiva o organizaciji radnog vremena (Direktiva 2003/887EZ). Direktiva detaljnije uređuje i definira pojedine dijelove vezane za rad. Primjerice, definirana je potreba da zaposlenici imaju definiran dnevni, tjedni i godišnji odmor, najdulje tjedno radno vrijeme te ograničenja vezano za noćni rad. Kako bi se ujednačila primjena ovih pravila, Europski sud u svojoj presudi naveo je da je evidencija radnika i prijava radnog vremena obvezatna za sve poslodavce u državama članicama Europske unije. Dakle, presuda Europskog suda ima izravan učinak na države članice i nužno je provesti ovu odluku u zakonodavstvima svih država članica, posebno vodeći računa o Povelji Europske unije o temeljnim pravima i Direktivi o organizaciji radnog vremena.

Nadalje, ovo područje uređuje i hrvatsko zakonodavstvo i to, u prvom redu Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidecnije o radnicima. Zakon o radu u članku 5 definira da su poslodavci dužni voditi evidenciju o zaposlenicima te su dužni osigurati dokaz vođenja evidencije o radnicima i o radnom vremenu na traženje ovlaštenih osoba, u provom redu inspektora. Pravilnik o članku 8 detaljno navodi koji se podaci moraju evidentirati kada je riječ o evidenciji rada i prijavi radnog vremena. Važno je istaknuti da poslodavci koji vode evidenciju radnog vremena na način da registriraju početak i kraj rada, nisu obavezni voditi evidenciju dnevnog i tjednog odmora zaposlenika. Pravilnik nigdje ne propisuje da je potrebno evidenciju zaposlenika i evidenciju o radnom vremenu zaposlenika voditi elektronskim putem, ali propisuje da se evidencija mora voditi uredno, razumljivo i ažurno, a poslodavac je obvezan istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju te je poslodavac dužan omogućiti zaposleniku uvid u evidenciju. Iznimno je važno istkanuti da, ukoliko poslodavac ne vodi evidenciju o zaposlenicima i o radnom vremenu zaposlenika, izlaže se velikim kaznama u slučaju potencijalnih tužbi zaposlenika i/ili inspekcijskog nadzora. Naime, Zakon o radu definira nepropisno vođenje evidencije o zaposlenicima kao najteži prekršaj poslodavca i u čl. 229 predviđa novčanu kaznu za pravne osobe od 61.000 kn do 100.000 kuna.

Free Website Template by Free-Template.co
WorkTime mjesečni izvještaj u PDF formatu

WorkTime mjesečni izvještaj dizajniran je točno prema spomenutim pravnim regulacijama. Kompaktan dizajn ovog izvještaja omogućuje vam ispis svih stavki koje su vam potrebne- na jednom listu A4 papira, uključujući i mnoge druge dodatne stavke koje su se pokazale potrebnim za najprecizniju evidenciju radnog vremena.

Implementirani su korisni načini pretraživanja, filtriranja i obavjesti o greškama u zapisu. Pa tako možete pretraživati mjesečne izvještaje prema mjesecu i godinama. Nadalje, možete odabrati pregled za sve radnike, prema odjelima ili pojedinačno prema zaposlenicima.

Jednostavni način pregleda i navigacije u ovom izvještaju omogućuje vam brzu kontrolu i ažuriranje podataka koji fale ili su nekorektni zbog nepravilne prijave u sustav. Greška u zapisu označena je ikonom žute zvijezde, a klikom na taj redak, otvara se dnevni izvještaj sa primjenjenim filtrom za dotičnu osobu na odabrani dan.

Ovaj izvještaj možete ispisati u PDF formatu koji je prilagođen tako da stane na standardni A4 format papira. Također postoji opcija ispisa u Excel format i kopiranje cijele tablice u međuspremnik (eng. clipboard), što je ekvivalentno kopiranju podataka tablice. Također možete odabrati i opciju ispisa u CSV, a to sprema sirove podatke tablice izvještaja u .doc format.